Start / Preise

Preise

Bierband

ohne Metall 1/3 Metall 1/2 Metall 2/3 Metall
ab 15m 8,00€ 9,94€ 11,40€ 12,21€
ab 30m 5,80€ 7,34€ 8,69€ 9,46€
ab 50m 5,24€ 6,36€ 7,96€ 8,67€

 

Weinband

ohne Metall 1/3 Metall 1/2 Metall 2/3 Metall
ab 15m 8,06€ 8,34€ 8,97€ 9,78€
ab 30m 5,83€ 6,53€ 7,45€ 8,48€
ab 50m 5,21€ 5,56€ 6,99€ 7,34€

 

Sektband

ohne Metall 1/3 Metall 1/2 Metall 2/3 Metall
ab 15m 6,91€ 7,52€ 8,19€ 9,11€
ab 30m 5,29€ 5,93€ 6,68€ 7,45€
ab 50m 4,75€ 5,13€ 6,17€ 6,76€
Top